Anna Jackiewicz-Zagórska, dr inż.

Adiunkt

Katedra Inżynierii Układów Rozproszonych

Opiekun laboratorium filtracji aerozoli (048C)

Pokój: 312

Telefon: 22 234 62 47

E-mail: anna.jackiewicz@pw.edu.pl

Terminy konsultacji: środa 11:00-13:00

Prowadzone zajęcia:

Procesy Oczyszczania Gazów (wykład)

Laboratorium oczyszczania gazów

Laboratorium Aparatury Procesowej

Inżynieria Chemiczna (ćwiczenia)

Publikacje