Seminarium wydziałowe: mgr inż. Radosław Krzosa

Seminarium wydziałowe:

Struktura i wytrzymałość aglomeratów cząstek TiO2

mgr inż. Radosław Krzosa