Seminarium wydziałowe: dr inż. J. Kacprzycka-Gołacka

Seminarium wydziałowe:

Możliwości wykorzystania plazmowych technik inżynierii powierzchni do kształtowania właściwości funkcjonalnych polimerowych materiałów filtracyjnych

dr inż. Joanna Kacprzyńska-Gołacka, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji (Radom)