Seminarium Wydziałowe: mgr inż. Iwona Łopianiak

Seminarium wydziałowe:

Zasiedlanie protez naczyń krwionośnych komórkami

mgr inż. Iwona Łopianiak