Seminarium wydziałowe: mgr inż. Ewa Rybak

Seminarium wydziałowe

Otrzymywanie nanocząstek z ε-polikaprolaktonu - ocena właściwości fizykochemicznych oraz ich akumulacji w komórkach zwierzęcych

mgr inż. Ewa Rybak