Seminarium wydziałowe: prof. Eugeniusz Molga

Seminarium wydziałowe:

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w inżynierii chemicznej

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga