Publiczna obrona doktoratu: mgr inż. Mateusz Kamiński

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna uprzejmie informuje, że w dniu 9 maja 2024 r., o godz. 11:00 w Audytorium A3 Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej ul. Waryńskiego 1 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mateusza Kamińskiego, pt. „Wykorzystanie jedno- i wielowarstwowych filtrów włókninowych do oczyszczania gazów z cząstek zawieszonych stałych i ciekłych".

Promotor: dr hab. inż. Jakub Gac, profesor uczelni, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska

Recenzenci:

dr hab. inż. Agnieszka Brochocka, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy w Łodzi

dr hab. Łukasz Laskowski, Instytut Fizyki Jądrowej, Polska Akademia Nauk w Krakowie

dr hab. inż. Szymon Woziwodzki, profesor uczelni, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska  

Z pracą można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej.

Recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PW.