Ranking Kierunków Studiów i Szkół Wyższych miesięcznika Perspektywy 2024

Z radością informujemy, że Politechnika Warszawska oraz Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej niezmiennie od wielu lat pozostają w czołówce rankingów miesięcznika Perspektywy. W tegorocznym zestawieniu kierunek inżynieria chemiczna na WIChiP zajął drugie miejsce w kraju w Rankingu Kierunków Studiów, Politechnika Warszawska zajęła odpowiednio III miejsce w Rankingu Szkół Wyższych oraz I miejsce w Rankingu Uczelni Technicznych.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie całej społeczności Wydziału w budowanie pozycji Wydziału jak i całej Uczelni!