Politechnika Warszawska, badaczki i student WIChiP laureatami konkursów 3W

Zdjęcie przedstawia nagrodę zdobytą przez badaczki z naszego Wydziału.

Nagroda zdobyta przez dr inż. Martę Mazurkiewicz-Pawlicką oraz mgr inż. Zuzannę Bojarską.

Z wielką dumą informujemy, że Politechnika Warszawska została złotym laureatem Konkursu 3W – Lider świata 3W w kategorii NAUKA. Nagroda została przyznana za badania prowadzone na naszym Wydziale przez dr inż. Martę Mazurkiewicz-Pawlicką oraz mgr inż. Zuzannę Bojarską na temat redukcji kosztów produkcji zielonego wodoru. Co więcej, inż. Jakub Zabrzycki z naszego Wydziału został laureatem II miejsca w konkursie na najlepszą pracę inżynierską w tematyce 3W. 

Srebrnym laureatem konkursu w kategorii Nauka została Politechnika Poznańska a brązowym Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. 

Nagrodzona praca inżynierska nosi tytuł "Wytwarzanie katalizatorów na bazie MoS2 i nanomateriałów węglowych do reakcji wydzielania wodoru". Praca została wykonana pod kierunkiem dr inż. Marty Mazurkiewicz-Pawlickiej.

Nagrody zostały wręczone 7 grudnia 2022 r. podczas gali II Kongresu 3W zorganizowanego w Warszawie przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach działań dotyczących Idei 3W: Woda Wodór Węgiel.

Serdecznie gratulujemy naszym laureatom oraz wszystkim laureatom nagrodzonym w konkursach 3W!

Zdjęcie przedstawia wręczanie nagród laureatom konkursu 3W. Nasze badaczki stoją w środku, jako czwarta i piąta osoba od lewej.

Zuzanna Bojarska (czwarta od lewej) i Marta Mazurkiewicz-Pawlicka (piąta od lewej) tuż po odebraniu nagrody w konkursie 3W w kategorii Nauka.

Zdjęcie przedstawia laureatów konkursu 3W. Nasze badaczki stoją w środku, jako siódma i ósma osoba od lewej.

Zdjęcie przedstawia laureatów konkursu 3W w kategorii Nauka. Nasze badaczki stoją w środku, Zuzanna Bojarska (siódma od lewej) i Marta Mazurkiewicz-Pawlicka (ósma od lewej).

Podczas Kongresu odbyło się również posiedzenie Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W, którego członkiem jest Politechnika Warszawska.