"Czysty wodór niskim kosztem"

Dr inż. Marta Mazurkiewicz-Pawlicka oraz mgr inż. Zuzanna Bojarska opowiadają o projekcie badawczym w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki - od promocji po innowacje społeczne". W filmie dostępnym na YouTube przedstawia założenia projektu, w którym wraz z zespołem badają nowe sposoby katalitycznego otrzymywania czystego wodoru.

Opracowana przez Zespół technologia umożliwia powszechną i mniej kosztowną produkcję wodoru - pozyskiwanie go z wody podczas procesu elektrokatalizy. Ogniwa paliwowe wykorzystujące pozyskany w ten sposób wodór, mogłyby stanowić źródło zasilania samochodów czy domów.
Projekt, o którym opowiadają nasze badaczki został sfinansowany w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB) na PW Centrum Badawczego Technologie Materiałowe.

Film zrealizowany został w ramach projektu „Społeczna odpowiedzialność nauki – od promocji po innowacje społeczne” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”. Film dostępny jest na kanale Społeczna Odpowiedzialność Nauki na platformie YouTube.

Po więcej informacji związanych z prezentowanymi w filmach badaniami oraz projektem SON zapraszamy na stronę internetową:
https://www.cziitt.pw.edu.pl/.../spoleczna.../