Beata Butruk-Raszeja uzyskała stopień doktora habilitowanego

Z wielką radością i dumą informujemy, że 18 czerwca dr inż. Beata Butruk-Raszeja uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna. Stopień ten został przyznany za osiągnięcia w tematyce metod otrzymywania funkcjonalizowanych protez naczyniowych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!