mgr inż. Mateusz Mańkowski

Doktorant Zakładu Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych Politechniki Warszawskiej