Wojciech Orciuch, dr inż.

Adiunkt w  Zakładzie Intensyfikacji Procesów Przemysłowych

Kierownik Laboratorium Grafenowego PW

Prodziekan ds. rozwoju

Pokój: 220

Telefon: 22 234 64 91

E-mail: Wojciech.Orciuch@pw.edu.pl

 

Terminy konsultacji: czwartki 10:00-12:00

 

Zajęcia dydaktyczne

 

Kierownik przedmiotów:

Projektowanie Procesów Przemysłowych, wykład i projekt - studia II stopnia, semestr 1

Zasady Tworzenia Technologii Przemysłowych, wykład - studia I stopnia, semestr 7

Modelowanie Układów Rozproszonych, wykład i projekt, studia I stopnia, semestr 5 - moduł A

  • Przed rozpoczęciem zajęć z powyższych przedmiotów tworzone są zespoły na MS Teams na podstawie aktualnej listy studentów w USOS. Regulamin przedmiotu oraz wszelkie materiały są udostępniane poprzez zespół w MS Teams.

 

Współprowadzący przedmiot:

Dynamika Procesowa, laboratorium, studia II stopnia, semestr 2, ćwiczenia C9 i C10

 

Nauka
 

Wojciech Orciuch w Bazie Wiedzy PW