Maciej Pilarek, profesor uczelni, dr hab. inż.

Maciej Pilarek

Profesor uczelni w Zakładzie Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej

Prodziekan ds. Studenckich 

Członek Rady Wydziału 

Pokój: 514 

Telefon: 22 234 6272 

E-mail: maciej.pilarek@pw.edu.pl 

 

Terminy przyjęć: czwartki, godz. 10:00-12:00

Terminy konsultacji dydaktycznych: piątki, godz. 10:15-12:00 

 

Zajęcia dydaktyczne: 

Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa:

  • Biotechnologia (wykład) - II stopień studiów, semestr 1, specjalność Bioinżynieria, 
  • Wstęp do biochemii technicznej (wykład, laboratorium) - I stopień studiów, semestr 3-5, przedmiot obieralny. 

Kierunek Biotechnologia: 

  • Biotechnologia 2 (wykład, projekt) - I stopień studiów, semestr 6, 
  • Kultury komórkowe i tkankowe roślin i zwierząt (wykład) - I stopień studiów, semestr 6, 
  • Clean technologies (wykład) - II stopień studiów, semestr 1, specjalność Applied Biotechnology

Kierunek Biogospodarka: 

  • Biokonwersje surowców odpadowych (wykład, projekt) - II stopień studiów, semestr 2, specjalność Biogospodarka w Inżynierii Środowiska. 

 

Nauka: 

Maciej Pilarek w Bazie Wiedzy PW