Krystian Jędrzejczak, mgr inż.

Pokój: 232

E-mail: Krystian.Jedrzejczak.dokt@pw.edu.pl

Terminy konsultacji: proszę o wcześniejszy kontakt e-mail lub MS Teams

Obszar badawczy: modelowanie przepływu krwi oraz procesu hemolizy w obszarze naczyń krwionośnych w przypadku występowania złogów cholesterolowych, druk 3D, badania PIV oraz pomiary reologiczne

Publikacje