Katarzyna Dobrowolska, mgr inż.

doktorantka

Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych

Pokój: 316

E-mail: katarzyna.dobrowolska.dokt@pw.edu.pl

Prowadzone zajęcia:

  • Aparatura chemiczna i maszynoznawstwo - laboratorium

Publikacje