Karol Ulatowski, dr inż.

adiunkt badawczo-dydaktyczny

Pełnomocnik Dziekana ds. promocji i informacji

Zakład Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej

Pokój: 503

Telefon: 22 234 63 25

E-mail: Karol.Ulatowski@pw.edu.pl

Terminy konsultacji: piątek 9:15-11:00

Prowadzone zajęcia:

  • Laboratorium Bioprocesów (Bioinżynieria)
  • Procesy membranowe w Biotechnologii (Biotechnologia Przemysłowa)
  • Separation Processes in Biotechnology (Applied Biotechnology)
  • Inżynieria Bioprocesów i Bioreaktorów - projekt (Bioinżynieria)
  • Biotechnologia - projekt (Bioinżynieria)

Publikacje