Wojciech Frąckowiak, mgr inż

doktorant

Zakład Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej

Pokój: 416

Telefon: +48 2346327

E-mail: Wojciech.Frackowiak.dokt@pw.edu.pl

Publikacje