Stanisław Murgrabia

doktorant

Zakład Kinetyki i Termodynamiki Procesowej

Pokój: 507

E-mail: stanislaw.murgrabia.dokt@pw.edu.pl