Rafał Podgórski, mgr inż.

doktorant

Zakład Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej

Pokój: 168B

E-mail: rafal.podgorski.dokt@pw.edu.pl

Publikacje