Piotr Cendrowski, mgr inż.

Doktorant

Zakład Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych

Pokój: 407

E-mail: piotr.cendrowski.dokt@pw.edu.pl

Terminy konsultacji: ustalane mailowo

Publikacje