Patryk Skowroński, mgr inż.

Doktorant

Szkoła Doktorska nr 1

Zakład Kinetyki i Termodynamiki Procesowej

Pokój: 523

E-mail: patryk.skowronski.dokt@pw.edu.pl

ORCID: 0000-0002-3510-5588

Publikacje