Maria Jarząbek-Karnas, mgr inż.

Doktorant

Zakład Intensyfikacji Procesów Przemysłowych

Szkoła Doktorska

Pokój: 417

Telefon