Krzysztof Truchel

Doktorant

Zakład Intensyfikacji Procesów Przemysłowych

Szkoła Doktorska

Pokój: 414

E-mail: Krzysztof.Truchel.dokt@pw.edu.pl

Publikacje