Jakub Knap-Kowalski, mgr inż.

Doktorant

Zakład Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej

Szkoła Doktorska

E-mail: jakub.kowalski5.dokt@pw.edu.pl