Izabela Zielińska, mgr inż.

doktorantka

Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych

Pokój: 316

E-mail: izabela.zielinska.dokt@pw.edu.pl

Publikacje