Iwona Łopianiak, mgr inż.

Doktorant

Szkoła Doktorska nr 1

Zakład Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej

Pokój: 416

E-mail: iwona.lopianiak.dokt@pw.edu.pl

Publikacje