Ewa Rybak

Doktorant

Zakład Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej 

Pokój: 327

Telefon

E-mail: ewa.rybak.dokt@pw.edu.pl

Terminy konsultacji: 

Publikacje