Daniel Wyleziński, mgr inż.

Doktorant

Zakład Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej

Szkoła Doktorska

Pokój: 404

Telefon: 22 234 62 20