Aleksandra Wojciechowska, mgr inż.

doktorantka

Zakład Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej

Pokój: 416

Telefon: 222346327

E-mail: Aleksandra.Wojciechowska2.dokt@pw.edu.pl