Aleksandra Pisarek, mgr inż.

doktorant

Katedra Inżynierii Układów Rozproszonych

Pokój: 311

E-mail: aleksandra.pisarek2.dokt@pw.edu.pl