Zespół ds. Badań i Modelowania Matematycznego Termochemicznych Procesów Wytwarzania Wodoru i Pirolizy

Obecna działalność Zespołu skupia się na nowatorskiej metodzie produkcji wodoru w wyniku bezpośredniej konwersji biogazu do wodoru i węgla w mikrofalowym reaktorze katalitycznym (projekt Horyzont Europa). Zapraszamy również na internetową stronę projektu oraz do serwisu LinkedIn, na których systematycznie będą publikowane nowe informacje z postępu prac.

W innym obecnie realizowanym projekcie o akronimie INGA (projekt NCBR) otrzymywany syngaz służy do otrzymywania eteru dimetylowego (DME).

Stanowisko pomiarowe do badania procesów reformingu metanu

Rys. 2. Stanowisko pomiarowe do badania procesów reformingu metanu

Zespół ma również duże doświadczenie w otrzymywaniu wodoru i gazu syntezowego zarówno metodami klasycznymi (reforming parowy i suchy), jak i przy pomocy innowacyjnych metod (adsorpcja reaktywna), np. otrzymywanie wodoru z równoczesną sekwestracją CO2 (projekt NCN).

Adsorpcja reaktywna

Rys. 1. Stanowisko pomiarowe do badania adsorpcji reaktywnej

Zespół podejmował również dużą aktywność w zakresie pirolizy odpadów gumowych (projekt NCBR), elektronicznych i opakowań, oraz uszlachetniania produktów pirolizy.

WLAB

Rys. 3. Stanowisko pomiarowe do badania procesu pirolizy odpadów gumowych

Dotychczasowymi klientami były średnie i duże przedsiębiorstwa z sektora paliwowego i energetycznego.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 • laboratoryjny reaktor do badania procesów reformingu i pirolizy
 • wielkolaboratoryjny reaktor pirolityczny o działaniu okresowym, WLAB
 • termowaga ze spektrometrem FTIR (Bruker Optics), PERSEUS® TG 209 F1 Libra (Netzsch)
 • analizator powierzchni właściwej i porowatości materiałów, 3Flex (Micromeritics)
 • stacja odgazowania próbek, Smart VacPrep (Micromeritics)
 • skaningowy kalorymetr różnicowy, DSC 1 (Mettler-Toledo)
 • mikrochromatograf gazowy, Micro GC Fusion (Inficon)
 • dwa rurowe piece laboratoryjne o maksymalnej temperaturze pracy do 1300 oC, MTTF-1300 (MagmaTherm)
 • zestaw masowych regulatorów przepływu SLA5850/51 (Brooks)

WYBRANE PROJEKTY

 • Direct biogas conversion to green H2 and carbon materials by scalable microwave heated catalytic reactor for soil amendment and silicon carbide production (UE, 2022-2026)
 • Rozwój technologii otrzymywania eteru dimetylowego pod kątem zagospodarowania małych złóż węglowodorów (NCBR, 2018– w realizacji)
 • Pilotażowy, zintegrowany, aparaturowo-technologiczny system do produkcji metodą ciągłej pirolizy sadzy technicznej i oleju popirolitycznego z odpadów gumowych, w szczególności zużytych opon samochodowych (NCBR, 2014–2018)
 • Badanie zintegrowanego procesu pozyskiwania wodoru w reakcji konwersji metanu z parą wodną prowadzonej równocześnie z sekwestracją CO2 na popiołach lotnych (NCN, 2011–2014)

SKŁAD ZESPOŁU

 • prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga
 • dr hab. inż. Robert Cherbański, prof. uczelni
 • dr inż. Tomasz Kotkowski
 • dr inż. Michał Lewak
 • dr inż. Piotr Machniewski
 • dr inż. Leszek Rudniak
 • mgr inż. Stanisław Murgrabia (doktorant)

KONTAKT
dr hab. inż. Robert Cherbański, prof. uczelni
robert.cherbanski@pw.edu.pl
(+48) 22 234 63 74