Laboratorium Inżynierii Biomedycznej, BioMedLab

Strona Zespołu

W Laboratorium Inżynierii Biomedycznej zajmujemy się poszukiwaniem
(i znajdowaniem) praktycznych rozwiązań problemów z obszaru współczesnej medycyny i farmacji: innowacyjnymi systemami podawania leków, obniżaniem inwazyjności sprzętu medycznego oraz medycyną regeneracyjną.

Wybrana tematyka badawcza:

 • medyczne pokrycia antybakteryjne, hydrożelowe, zwiększające adhezję komórkową, atrombogenne
 • nanosytemy do terapii nowotworów
 • implanty kości
 • druk 3D

Infrastruktura badawcza:

 • mikroskop konfokalny  LSM 880 (Zeiss)
 • mikroskop optyczny z fluorescencją Eclipse 80i (Nikon)
 • mikroskop elektronowy Phenom (Phenom World)
 • spektrometr FT-IR Nicolet 6700 (Thermo Scientific)
 • goniometr DSA 100 (Kruss) 
 • koagulometr  CA 660 (Siemens)
 • spektrofotometr mikropłytkowy Epoch (BioTek)
 • laboratorium czyste do prowadzenia hodowli komórkowych wyposażone w inkubatory, komory laminarne, mikroskopy, wirówki
 • analizator nanoczastek NanoSight

Wybrane publikacje:

 • Kośnik W., Sikorska H., Kiciak A., Ciach T.: Nanoparticle-Encapsulated Epirubicin Efficacy in the Inhibition of Growth of Orthotopic Ovarian Patient-Derived Xenograft in Immunocompromised Mice, International Journal of Molecular Sciences, MDPI, vol. 25, no. 1, 2024, Article number: 645, pp. 1-17, DOI:10.3390/ijms25010645, IF(6.208)
 • Asendrych-Wicik K., Zarczuk J., Walaszek K., Ciach T., Markowicz-Piasecka M.: Trends in development and quality assessment of pharmaceutical formulations - F2α analogues in the glaucoma treatment, European Journal of Pharmaceutical Sciences, Elsevier BV, vol. 180, 2023, Article number: 106315, pp. 1-26, DOI:10.1016/j.ejps.2022.106315, IF(4.384)
 • Baran J., Kuryk Ł., Szczepińska  T., Łaźniewski M., Mazurkiewicz-Pisarek A., Trzaskowski  M., Plewczyński D., Ciach T., Mierzejewska J., Staniszewska M.: In vitro immune evaluation of adenoviral vector-based platform for infectious diseases, BioTechnologia Journal of Biotechnology, Computational Biology and Bionanotechnology, Ośrodek Wydawnictw Naukowych OWN, vol. 104, no. 4, 2023, pp. 403-419, DOI:10.5114/bta.2023.132775
 • Kopeć K., Podgórski R., Ciach T., Wojasiński M.: System for Patterning Polydopamine and VAPG Peptide on Polytetrafluoroethylene and Biodegradable Polyesters for Patterned Growth of Smooth Muscle Cells In Vitro, ACS Omega, ACS Publications, vol. 8, no. 24, 2023, pp. 22055-22066, DOI:10.1021/acsomega.3c02114, IF(3.512)
 • Kowalczyk P., Kopeć K., Wojasiński M., Jaroszewicz J., Ciach T.: Composite microgranular scaffolds with surface modifications for improved initial osteoblastic cell proliferation, Biomaterials Advances, Elsevier B.V., vol. 151, 2023, Article number: 213489, DOI:10.1016/j.bioadv.2023.213489
 • Kowalczyk P., Wojasiński M., Jaroszewicz J., Kopeć K., Ciach T.: Controlled formation of highly porous polylactic acid‑calcium phosphate granules with defined structure, Biomaterials Advances, Elsevier B.V., vol. 144, 2023, Article number: 213195, pp. 1-16, DOI:10.1016/j.bioadv.2022.213195
 • Mazurkiewicz-Pisarek A., Baran J., Ciach T.: Antimicrobial Peptides: Challenging Journey to the Pharmaceutical, Biomedical, and Cosmeceutical Use, International Journal of Molecular Sciences, MDPI, vol. 24, no. 10, 2023, Article number: 9031, pp. 1-32, DOI:10.3390/ijms24109031, IF(6.208)
 • Mazurkiewicz-Pisarek A., Mazurkiewicz A., Mikiewicz D., Baran P., Ciach T.: Expression of the gene encoding blood coagulation factor VIII without domain B in E. coli bacterial expression system, BioTechnologia Journal of Biotechnology, Computational Biology and Bionanotechnology, Ośrodek Wydawnictw Naukowych OWN, vol. 104, no. 3, 2023, pp. 247-262, DOI:10.5114/bta.2023.130728
 • Młynek M., Trzciński J., Ciach T.: Recent Advances in the Polish Research on Polysaccharide-Based Nanoparticles in the Context of Various Administration Routes, Biomedicines, vol. 11, no. 5, 2023, Article number: 1307, pp. 1-22, DOI:10.3390/biomedicines11051307
 • Pachla J., Kopiasz R., Marek G., Tomaszewski W., Drężek K., Kowalczyk S., Podgórski R., Butruk-Raszeja B., Ciach T., Mierzejewska J.: Polytrimethylenimines: Highly Potent Antibacterial Agents with Activity and Toxicity Modulated by the Polymer Molecular Weight, Biomacromolecules, vol. 24, no. 5, 2023, pp. 2237-2249, DOI:10.1021/acs.biomac.3c00139, IF(6.988)