Laboratorium Filtracji Wody, Paliw Ciekłych i Gazów Procesowych

Tematyką integrującą obszar prowadzonych prac badawczych są szeroko pojęte procesy filtracji, w szczególności obejmujące filtry wgłębne do oczyszczania wody oraz filtry koalescencyjnych do rozdziału emulsji W/O (odwadnianie paliw) i O/W (odolejanie wody) i separacji mgły olejowej lub/i wodnej z gazu. Badania skupiają się na optymalizacji parametrów strukturalnych włóknin filtracyjnych, a także metodach ich modyfikacji, nadających przegrodom filtracyjnym określone cechy funkcjonalne dostosowane do danych zastosowań. W ramach prac prowadzone są badania nad kompozytami filtracyjnymi posiadającymi cechy bakteriostatyczne (filtracja wody i biopaliw), a także modyfikacje chemiczne i plazmowe struktur filtracyjnych nadające włóknom pożądane cechy powierzchniowe, co pozwala osiągnąć wysoką skuteczność separacji, zagwarantować ich dużą elastyczność pracy w zmiennych warunkach operacyjnych i jednocześnie wydłużyć czas pracy elementów filtracyjnych.

Nowy nurt badawczy podjętych w zespole dotyczy metod usuwania mikrozanieczyszczeń występujących w wodzie, w szczególności mikroplastików, metali ciężkich oraz związków farmaceutycznych. W ramach drugiego zagadnienia prace obejmują rozkład związków organicznych i ich sorpcję na odpowiednio przygotowanym sorbencie oraz opracowania systemów oczyszczania wody z wykorzystaniem cząstek kompozytowych w procesie zintegrowanym fotokataliza-sorpcja realizowanym w złożu nieruchomym lub fluidalnym.

Skład zespołu:

Kierownik

Imię i nazwisko Pokój Telefon E-mail
Andrzej Krasiński, prof. ucz. dr hab. inż. 307 22 234 64 93 Andrzej.Krasinski@pw.edu.pl

Pracownicy

Imię i nazwisko Pokój Telefon E-mail
Gradoń Leon, prof. dr hab. inż. 314 22 234 62 79 Leon.Gradon.ichip@pw.edu.pl
Pilarek Maciej, prof. ucz. dr hab. inż. 514 22 234 62 72 Maciej.Pilarek@pw.edu.pl
Werner Łukasz, dr inż. 315   Lukasz.Werner@pw.edu.pl

Projekty

Dostępna aparatura badawcza, zaplecze laboratoryjne:

 • Instalacja do badania filtrów koalescencyjnych oraz separatorów wody – układ wyposażony w trzy różnego rodzaju obudowy testowe, pozwalający na badanie filtrów wody, oleju napędowego z dodatkiem cząstek stałych w szerokim zakresie rozmiarów elementów zgodnie ze standardami przemysłowymi, a także struktur płaskich (maksymalne wymiary elementów cylindrycznych to średnica zewnętrzna ok. 152 mm i długość 600 mm);
 • Instalacja do badania filtrów z dodatkami bakteriostatycznymi – nowatorski układ własnej konstrukcji przeznaczony do oceny skuteczności filtrów i ich podatności na blokowanie w wyniku rozwoju mikroorganizmów wewnątrz struktury filtracyjnej w środowisku wodnym;
 • Układ do badania skuteczności filtrów wody zanieczyszczonych cząstkami abiotycznymi (m.in. pyły testowe, mikroplastki);
 • Układ badawczy procesu perwaporacji;
 • Komercyjny zestaw testowy PALAS HFP 2000 do badania filtrów koalescencyjnych do rozdziału aerozoli ciekłych (usuwanie kropel cieczy z gazów) – możliwość badania struktur płaskich (jedno lub wielowarstwowych) lub cylindrycznych montowanych poziomo lub pionowo;
 • Titrator kulometryczny Titrando 851 firmy Metrohm (oznaczanie zawartości wody metodą Karla Fischera);
 • Spektrofotometry: FTIR Nicolet is10 i UV-VIS NanoDrop OneC;
 • Bioreaktor Biostat B (5L);
 • Komora laminarna, inkubator, sterylizator;
 • Liczniki cząstek/kropel: Spectrex PC2100, Welas 1000, Ultra DI 50, LiQuilaz;
 • Goniometr DataPhysics OCA 25 z pochylaną podstawą.

Możliwość wykonania badań:

 • Skuteczności filtrów wody, paliw, gazów;
 • Określanie parametrów operacyjnych i strukturalnych włókninowych materiałów filtracyjnych;
 • Opracowywanie układów filtracyjnych, od koncepcji procesowej aż do wyboru i wymiarowania urządzeń separacyjnych w ciągu technologicznym;
 • Dobór i modyfikacja materiałów filtracyjnych do konkretnych zastosowań;
 • Badania mikrobiologiczne pod kątem określenia adhezji i wzrostu mikroorganizmów w warstwach filtracyjnych oraz ich obecności w oczyszczanych cieczach.