Zespół Badawczy Bioreaktorów Single-Use (SU-BIOreaktor)

Zespół badawczy bioreaktorów single-use (SU-BIOreaktor) prowadzi działalność w Zakładzie Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej WIChiP PW.

Główny obszar zainteresowań naukowych Zespołu stanowią bioreaktory single-use. Zespół SU-BIOreaktor posiada doświadczenie w zakresie modelowania warunków mieszania i wymiany masy w bioreaktorach single-use oraz aplikacyjności tego typu aparatów do hodowli komórek zwierzęcych oraz komórek i organów roślinnych, jak i mikroorganizmów.

Zespół wykonuje prace z zakresu zastosowania perfluorowanych ciekłych nośników gazów oddechowych oraz biomateriałowych matryc do intensyfikacji bioprocesów. W zespole są realizowane projekty naukowe z powyższej tematyki finansowane m.in. przez NCN oraz z programu IDUB PW.

Zespół aktywnie współpracuje z grupami badawczymi z Technische Universität Berlin, Uniwersytetu War szawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz z zespołami badawczymi działającymi w strukturach Wydziału oraz Politechniki Warszawskiej.

Skład zespołu

dr hab. inż. Maciej Pilarek, prof. uczelni – Kierownik zespołu

dr inż. Kamil Wierzchowski

mgr inż. Mateusz Bartczak

Infrastruktura badawcza

 • Bioreaktor ReadyToProcess WAVE 25™ firmy Cytiva wyposażony w: termostatowaną platformę do naczyń hodowlanych single-use Cellbag
 • Wytrząsarka laboratoryjna z inkubacją ISS-7200 firmy Lab Companion o zakresie wytrząsania 30–300 rpm i temperaturze inkubacji 20–80°C
 • Kołyska laboratoryjna MR 12 firmy Biosan dostosowana do prowadzenia hodowli pilotażowych
 • Mikroskop optyczny Eclipse TS100 firmy Nikon wyposażony w kamerę A630 firmy Canon
 • Optyczny czujnik tlenu Seven2Go DO firmy Mettler Toledo
 • Komora laminarna HERAsafe KS 12 firmy Thermo Scientific
 • Inkubatory CO2: inkubator NU-4750E firmy NuAire, inkubator HF 90 firmy Heal Force

Wybrane sukcesy

Patenty

 • Method for increasing the expression of a recombinant protein and plasmid yield in an eukaryotic or prokaryotic high cell density culture (EPO, EP2402433)
 • Zastosowanie perfluorozwiązków do ekstrakcji metabolitów roślinnych (UPRP, P.404726)

Zgłoszenia patentowe

 • Zastosowanie aerożeli krzemoorganicznych do proliferacji i immobilizacji biomasy roślinnej w hodowlach in vitro oraz zastosowanie aerożeli do intensyfikacji produkcji metabolitów roślinnych i intensyfikacji ekstrakcji in situ metabolitów wtórnych w hodowlach in vitro (UPRP, zgłoszenie nr P.437075)
 • Zastosowanie biodegradowalnych polimerów do intensyfikacji proliferacji i unieruchamiania biomasy roślinnej oraz intensyfikacji produkcji i ekstrakcji in situ metabolitów roślinnych w hodowlach in vitro (UPRP, zgłoszenie nr P.439617)
 • Urządzenie do automatycznego precyzyjnego powtarzalnego dozowania odczynników (UPRP, zgłoszenie nr P.443555)

Oferowane usługi

 • Dobór parametrów operacyjnych bioreaktora do bioprocesu w oparciu o analizę statystyczną Design of Experiments (DoE)
 • Dobór mikronośnika do hodowli wgłębnej komórek zwierzęcych adherentnych†
 • Opracowanie funkcjonalnych modyfikacji układów hodowlanych służące intensyfikacji bioprocesów
 • Powiększanie skali hodowli komórek zwierzęcych nieadherentnych oraz adherentnych w zakresie objętości od 0,1 dm3 do 5 dm3
 • Powiększanie skali hodowli korzeni transgenicznych wraz z doborem platformy do unieruchamiania biomasy korzeni
 • Dobór układu do zintegrowanej realizacji hodowli biomasy roślinnej i ekstrakcji in situ wydzielanych metabolitów roślinnych

Wybrane projekty

 • Polimerowe platformy/rusztowania do zintensyfikowanego otrzymywania biomasy organów roślinnych oraz metabolitów w bioreaktorze typu single-use (NCN, 2022–2025)
 • Bifunkcjonalne aerożelowe platformy do intensyfikacji biosyntezy cytotoksycznych naftochinonów w hodowlach in vitro korzeni transgenicznych (IDUB PW, 2021–2022)
 • Biodegradowalna polimerowa platforma do hodowli korzeni transgenicznych w bioreaktorze z mieszaniem typu wave (I-Chem.1, 2021–2022)
 • Miniaturowy hybrydowy układ bioreaktorowy z mieszaniem typu wave: badania i modelowanie wzrostu komórek zwierzęcych (NCN, 2016–2020)