Zespół ds. Badań i Modelowania Matematycznego Termochemicznych Procesów Wytwarzania Wodoru i Pirolizy

Obecna działalność Zespołu skupia się na nowatorskiej metodzie produkcji wodoru w wyniku bezpośredniej konwersji biogazu do wodoru i węgla w mikrofalowym reaktorze katalitycznym (projekt Horyzont Europa). Zapraszamy również na internetową stronę projektu oraz do serwisu LinkedIn, na których systematycznie będą publikowane nowe informacje z postępu prac.

W innym obecnie realizowanym projekcie o akronimie INGA (projekt NCBR) otrzymywany syngaz służy do otrzymywania eteru dimetylowego (DME).

 

Zespół ma również duże doświadczenie w otrzymywaniu wodoru i gazu syntezowego zarówno metodami klasycznymi (reforming parowy i suchy), jak i przy pomocy innowacyjnych metod (adsorpcja reaktywna), np. otrzymywanie wodoru z równoczesną sekwestracją CO2 (projekt NCN).

 

Zespół podejmował również dużą aktywność w zakresie pirolizy odpadów gumowych (projekt NCBR), elektronicznych i opakowań, oraz uszlachetniania produktów pirolizy.

 

Dotychczasowymi klientami były średnie i duże przedsiębiorstwa z sektora paliwowego i energetycznego.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 • laboratoryjny reaktor do badania procesów reformingu i pirolizy
 • wielkolaboratoryjny reaktor pirolityczny o działaniu okresowym, WLAB
 • termowaga ze spektrometrem FTIR (Bruker Optics), PERSEUS® TG 209 F1 Libra (Netzsch)
 • analizator powierzchni właściwej i porowatości materiałów, 3Flex (Micromeritics)
 • stacja odgazowania próbek, Smart VacPrep (Micromeritics)
 • skaningowy kalorymetr różnicowy, DSC 1 (Mettler-Toledo)
 • mikrochromatograf gazowy, Micro GC Fusion (Inficon)
 • dwa rurowe piece laboratoryjne o maksymalnej temperaturze pracy do 1300 oC, MTTF-1300 (MagmaTherm)
 • zestaw masowych regulatorów przepływu SLA5850/51 (Brooks)

WYBRANE PROJEKTY

 • Direct biogas conversion to green H2 and carbon materials by scalable microwave heated catalytic reactor for soil amendment and silicon carbide production (UE, 2022-2026)
 • Rozwój technologii otrzymywania eteru dimetylowego pod kątem zagospodarowania małych złóż węglowodorów (NCBR, 2018– w realizacji)
 • Pilotażowy, zintegrowany, aparaturowo-technologiczny system do produkcji metodą ciągłej pirolizy sadzy technicznej i oleju popirolitycznego z odpadów gumowych, w szczególności zużytych opon samochodowych (NCBR, 2014–2018)
 • Badanie zintegrowanego procesu pozyskiwania wodoru w reakcji konwersji metanu z parą wodną prowadzonej równocześnie z sekwestracją CO2 na popiołach lotnych (NCN, 2011–2014)

SKŁAD ZESPOŁU

 • prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga
 • dr hab. inż. Robert Cherbański, prof. uczelni
 • dr inż. Tomasz Kotkowski
 • dr inż. Michał Lewak
 • dr inż. Piotr Machniewski
 • dr inż. Leszek Rudniak
 • mgr inż. Stanisław Murgrabia (doktorant)

KONTAKT
dr hab. inż. Robert Cherbański, prof. uczelni
robert.cherbanski@pw.edu.pl
(+48) 22 234 63 74