Zespół Inżynierii Aerożeli

Laboratorium Inżynierii Aerożeli działa w Katedrze Inżynierii Układów Rozproszonych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Zajmujemy się kontrolowaną syntezą aerożeli do różnych zastosowań inżynierskich, np. modyfikacja filtrów powietrza i wody, podłoża do hodowli korzeni transgenicznych, matryce wspomagające do układów destylacji solarnej.

Zespół zajmuje się kontrolowaną syntezą aerożeli do różnych zastosowań inżynierskich, np. modyfikacja filtrów powietrza i wody, podłoża do hodowli korzeni transgenicznych, matryce wspomagające do układów destylacji solarnej. Działalność Zespołu skupia się zarówno na aspektach praktycznych (synteza produktu o pożądanych właściwościach z zastosowaniem techniki zol--żel) jak i teoretycznych (członkowie Zespołu posiadają duże doświadczenie w modelowaniu numerycznym procesów inżynierskich) syntezy aerożeli.

Zespół realizuje projekty finansowane przez NCN, NCBiR oraz ze środków własnych Politechniki Warszawskiej. Zespół posiada stałą współpracę z pracownikami naukowymi Politechniki Wrocławskiej, Akademii Górniczo--Hutniczej, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Uniwersytetu w Debreczynie (Węgry) oraz DLR w Kolonii (Niemcy).

Skład zespołu

Kierownik

Imię i nazwisko Pokój Telefon E-mail
Jakub M. Gac, dr hab inż. 325 22 234 65 08 Jakub.Gac@pw.edu.pl

Członkowie zespołu

Imię i nazwisko Pokój Telefon E-mail
Bartosz Nowak, dr inż. 311 22 234 62 87 Bartosz.Nowak@pw.edu.pl
Nina H. Borzęcka, mgr inż. 049 22 234 64 96 Nina.Borzecka.dokt@pw.edu.pl
Aleksandra Pisarek, mgr inż. 311  22 234 62 87 Aleksandra.Pisarek2.dokt@pw.edu.pl

Infrastruktura badawcza

 • w pełni wyposażone laboratorium syntezy zol-żel opartych na organoalkoksysilanach oraz biopolimerach (wyciągi, wagi, cieplarki, mieszalniki, homogenizatory)
 • goniometr Dataphysics OCA25 z modułem TBU90 do badania kąta ześlizgu i histerezy kąta zwilżania
 • układ do generacji i badania filtracji aerozoli ciekłych (PALAS GmbH)

Oferowane usługi

 • opracowanie i synteza materiałów porowatych dostosowanych do wymagań aplikacji
 • modyfikacja powierzchni materiałów z wykorzystaniem technik zol-żel
 • modelowanie procesów zachodzących w układach rozproszonych z uwzględnieniem reakcji chemicznych
 • kompleksowa analiza zwilżalności materiałów metodami kropli posadowionej/podwieszonej, wyznaczenie chłonności materiałów, histerezy kąta zwilżania

Realizowane projekty badawcze

 • Odolejanie cieczy i gazów za pomocą materiałów filtracyjnych zmodyfikowanych aerożelem (NCBR LIDER, 2016–2019)
 • Opracowanie hierarchicznych struktur aerożelowych imitujących macierz zewnątrzkomórkową do hodowli 3D (2018–2021)
 • †Opracowanie metody badania kinetyki kondensacji aerożeli oraz opis modelowy procesu (2020–2021)
 • Formulacja wysoko sprężystych aerożeli na bazie organoalkoksysilanów(IDUB- POB, 2021–2022)†
 • Bifunkcjonalne aerożelowe platformy do intensyfikacji biosyntezynaftochinonów w hodowlach in vitro korzeni transgenicznych(IDUB-POB, 2021–2022)
 • Materiały zmiennofazowe stabilizowane aerożelami krzemoorganicznymi do układów destylacji solarnej (NCN Preludium,2022–2024)

Ostatnie publikacje zespołu

 • Bartosz Nowak, Marta Bonora, Maria Zuzga, Łukasz Werner, Anna Jackiewicz-Zagórska, Jakub M. Gac, MTMS-based aerogel structure deposition on polypropylene fibrous filter – Surface layer effect and distribution control for improvement of oil aerosol separation properties, Journal of Environmental Chemical Engineering, Volume 10, Issue 5, 2022, 108410. DOI: 10.1016/j.jece.2022.108410
 • Bartosz Nowak, Marta Bonora, Jakub M. Gac, Modification of polypropylene fibrous filters with MTMS-based aerogel for improvement of oil mist separation properties – Experimental and theoretical study, Journal of Environmental Chemical Engineering, Volume 10, Issue 3, 2022, 107852. DOI: 10.1016/j.jece.2022.107852.
 • Jakub M. Gac, Numerical Modelling of Formation of Highly Ordered Structured Micro- and Nanoparticles – A Review, KONA Powder and Particle Journal, Volume 42, 2022, 45-61. DOI: 10.14356/kona.2022019
 • Nina H. Borzęcka, Bartosz Nowak, Rafał Pakuła, Robert Przewodzki, Jakub M. Gac, Cellular Automata Modeling of Silica Aerogel Condensation Kinetics" Gels Volume 7, Issue 2, 2021, 50. DOI: 10.3390/gels7020050
 • Nina H. Borzęcka, Bartosz Nowak, Jakub M. Gac, Tomasz Głaz, Marta Bojarska, Kinetics of MTMS-based aerogel formation by the sol-gel method - experimental results and theoretical description, Journal of Non-Crystalline Solids, Volume 547, 2020, 120310. DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2020.120310.