Zespół Badawczy Membran i Procesów Membranowych, Membrane Research Group

Zespół działa na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Tworzą go osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w realizowaniu  projektów badawczych i współpracy z przemysłem. W prace zespołu włączają się doktoranci i studenci Wydziału. Prace Zespołu koncentrują się na badaniach nad wytwarzaniem nowych membran, nadawaniu im nowych funkcjonalności oraz na działaniach aplikacyjnych procesów membranowych w procesach przemysłowych.
Zespół zrealizował wiele projektów krajowych i międzynarodowych finansowanych ze źródeł NCBR oraz zleconych przez podmioty gospodarcze. Członkowie Zespołu wykonują ekspertyzy na zlecenie jednostek rządowych oraz sektora gospodarczego. Zespół dysponuje bardzo rozwiniętym zapleczem badawczym z zakresu wielu technik membranowych, co umożliwia przeprowadzenie badań pilotowych opracowywanej technologii.

Międzyzakładowy zespół badawczy

Kierownik

Imię i nazwisko Pokój Telefon E-mail
Szwast Maciej, prof. uczelni dr hab. inż. 326 22 234 64 16 Maciej.Szwast@pw.edu.pl

Pracownicy

Imię i nazwisko Pokój Telefon E-mail
Gierycz Paweł, prof. dr hab. inż. 217   Pawel.Gierycz@pw.edu.pl
Krasiński Andrzej, prof. uczelni dr hab. inż. 307 22 234 64 93 Andrzej.Krasinski@pw.edu.pl

Doktoranci

Imię i nazwisko Pokój Telefon E-mail
Polak Daniel, dr inż. 316   Daniel.Polak.dokt@pw.edu.pl
Zielińska Izabela, mgr inż.  316   Izabela.Zielinska.dokt@pw.edu.pl