Zespół Badawczy Aerozoli i Inhalatorów (RESPI-LAB)

Zespół badawczy tworzą pracownicy Katedry Inżynierii Układów Rozproszonych WIChiP PW, eksperci w zakresie wytwarzania, charakterystyki i oceny aerozoli pod kątem zastosowań w medycynie (inhalacje leków), kosmetyce, chemii gospodarczej itp.

Zespół dysponuje kompleksową i unikatową w skali kraju aparaturą do określania wydajności emisji oraz rozkładu wielkości cząstek aerozolowych powstających w inhalatorach (m.in. nebulizatory, pMDI, DPI), atomizerach podających leki donosowe i innych urządzeniach rozpylających.

Zespół prowadzi badania dotyczące oceny depozycji inhalowanych cząstek aerozolowych w układzie oddechowym oraz ich wpływu na powierzchnię płuc. Oprócz aspektu czysto naukowego prace mają walor praktyczny w zakresie oceny działania i opracowywania nowych rozwiązań urządzeń do inhalacji, a także rozwoju i/lub porównania jakości inhalacyjnych produktów leczniczych.

Zespół oferuje także badania i ekspertyzy z zakresu oceny fizykochemicznego wpływu cząstek aerozolowych obecnych w środowisku (PM) na układ oddechowy.

Skład zespołu: 

prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski - kierownik

dr inż. Marcin Odziomek

dr inż. Agata Dorosz

dr inż. Katarzyna Jabłczyńska

mgr inż. Katarzyna Dobrowolska

Osoby współpracujące (z Wydziału): prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal; dr hab. inż. Jakub Gac, prof. uczelni; dr inż. Katarzyna Kramek-Romanowska

APARATURA BADAWCZA

  • szybki analizator wielkości cząstek aerozolowych Malvern Spraytec (100 nm-900 μm)
  • automatyczny wyzwalacz atomizerów donosowych do analizatora Spraytec (Proveris)
  • dwuwymiarowy system dopplerowski LDA (Dantec) do pomiaru prędkości cząstek w chmurze aerozolu
  • symulator przepływów nieustalonych ASL 5000 XL („sztuczne płuco”)
  • impaktory kaskadowe zgodne z Farmakopeą: Andersena i NGI
  • suszarka rozpyłowa do wytwarzania cząstek proszków inhalacyjnych (Büchi)
  • anatomiczne modele górnych dróg oddechowych
  • mikroskop elektronowy SEM Hitachi TM1000 (powiększenia do 10 000x) z napylarką
  • układy badawcze do analizy oddziaływań wdychanych substancji i cząstek aerozolowych z surfaktantem płucnym (tensjometr PAT-1M, waga Langmuira-Wilhelmy’ego z Micro-BAM, tensjometr pęcherzykowy Krüss BP-2)