Laboratorium Filtracji Aerozoli (AEROFIL)

Zespół prowadzi działalność w ramach Katedry Inżynierii Procesów Zintegrowanych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Współpracuje z jednostkami badawczymi (m.in. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Norweski Instytut Badania Wody) oraz firmami z branży filtracyjnej (Amazon Filters). 

Tematyka badawcza skupiona jest wokół zagadnień separacji aerozoli o różnej morfologii i szerokim zakresie średnic cząstek – od nano- do kilkumikrometrycznych. Zespół prezentuje kompleksowe podejście obejmujące:  projektowanie i wykonywanie włókninowych struktur filtracyjnych techniką rozdmuchu stopionego polimeru, rozdmuchu z roztworu, modyfikację istniejących struktur filtracyjnych, testowanie skuteczności działania otrzymanych struktur w różnych warunkach procesowych, modelowanie matematyczne procesu filtracji cząstek aerozolowych w polimerowych filtrach włókninowych.

W ramach dotychczasowej działalności Zespół zrealizował kilka projektów badawczych, a także zlecenia i umowy obejmujące analizy oraz badania na rzecz przemysłu.

Kierownik zespołu

Imię i nazwisko Pokój Telefon E-mail
Anna Jackiewicz-Zagórska, dr inż. 312 22 234 62 47 Anna.Jackiewicz@pw.edu.pl

Pracownicy

Imię i nazwisko Pokój Telefon E-mail
Arkadiusz Moskal, prof. dr hab. inż. 323 22 234 64 15 Arkadiusz.Moskal@pw.edu.pl
Agata Penconek, dr hab. inż.           324      22 234 63 52  Agata.Penconek@pw.edu.pl