Seminarium wydziałowe: dr inż. Bartosz Nowak

Seminarium wydziałowe:

Lokalny Ośrodek Projektowy InTeCh (WIChiP + WCh)

dr inż. Bartosz Nowak