Przedmioty obieralne

ZASADY REALIZACJI I ZALICZANIA ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH ORAZ JĘZYKÓW OBCYCH NA STUDIACH II STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

 

Obowiązują od semestru 2020L

Na studiach II stopnia studenci są zobowiązani do uzyskania zaliczenia zajęć z: 

Semestr Przedmiot Liczba godzin zajęć ECTS Kod
1 (letni) Język obcy specjalistyczny B2+ 30 2 1070-IC000-MSP-JOS
2 (zimowy) Obieralny 30 2 1070-IC000-MSP-OBx

 

Przedmiot obieralny można zrealizować zgodnie z ofertą w obu semestrach nauki uzyskując łącznie 2 ECTS (choć nominalnie przedmiot obieralny przypisany jest do 2 semestru).

 

Przedmiotami obieralnymi na studiach II stopnia dla studentów danej specjalności są wybrane przedmioty obowiązkowe dla studentów pozostałych specjalności zawarte w programie studiów tych specjalności  i nie ujęte w planie przedmiotów obowiązkowych studiów na specjalności realizowanej przez studenta zgodnie z ofertą:

Semestr zimowy 2021Z
Przedmiot Specjalność nominalna Kod Wykład Projekt ECTS do pobrania
1. Intensyfikacja procesów inżynierii chemicznej IPP 1070-IC000-MSP-OB202 15 15 2
karta (.pdf, 174,67 kB)
regulamin (.pdf, 164,30 kB)
2. Inżynieria biomedyczna BIO 1070-IC000-MSP-OB203 30 0 2
karta (.pdf, 188,90 kB)
regulamin (.pdf, 156,44 kB)
3. Inżynieria produktu  farmaceutycznego BIO 1070-IC000-MSP-OB205 15 0 1
karta (.pdf, 171,67 kB)
regulamin (.pdf, 160,35 kB)
4. Modelowanie wieloskalowe IPP 1070-IC000-MSP-OB201 15 15 2
karta (.pdf, 179,00 kB)
regulamin (.pdf, 154,03 kB)
5. Nanotechnologia BIO 1070-IC000-MSP-OB204 15 0 1
karta (.pdf, 166,17 kB)
regulamin (.pdf, 155,41 kB)
6. Zastosowanie układów rozproszonych w inżynierii produktu IUR 1070-IC000-MSP-OB208 30 0 2
karta (.pdf, 174,06 kB)
regulamin (.pdf, 169,92 kB)

Uwaga: Punktacja ECTS oraz forma i zakres wymagany do zaliczenia danego przedmiotu realizowanego jako obieralny mogą być różne w porównaniu do tego samego przedmiotu realizowanego jako obowiązkowy dla danej specjalności.