Umorzenia płatności za powtarzanie zajęć dydaktycznych

Decyzja Dziekana WIChiP nr 31/2021 
Decyzja Dziekana WIChiP PW nr 31/2021 z dnia 15 października 2021r. w sprawie zasad umorzeń płatności za powtarzanie zajęć dydaktycznych przez studentów WIChiP w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 z powodu niezadowalających wyników w nauce. 

 

W dniu 14 pażdziernika br. na kontach Studentów w USOSweb (zakładka: "Naliczenia oczekujące") zostały zaktualizowane dane o naliczeniach za powtarzane w semestrze 2021Z zajęcia dydaktyczne z semestru 2020Z.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi terminami:

Do 25.10.2021r.:

  • należy zgłaszać błędy w naliczeniach widocznych w USOSweb: osobiście, telefonicznie lub mailowo do Dziekanatu I stopnia (pok. 178, tel.: 22-2346453, e-mail: anna.lewczuk@pw.edu.pl);
  • w uzasadnionych przypadkach Studenci mogą skierować podanie o częściowe umorzenie płatności - podania należy adresować do Prodziekana ds. Studenckich i składać do Przewodniczącego WRS WIChiP (e-mail: zuzanna.jozwik.stud@pw.edu.pl) celem opiniowania zasadności podania;

Uwaga!
Bardzo ważne jest by do 25.10 br. wszyscy Studenci dokładnie sprawdzili naliczenia i zgłaszali ewentualne potrzeby korekty naliczeń. Po 25.10 br. naliczone kwoty zostaną zaksięgowane do systemu SAP i ich usunięcie/poprawienie będzie bardzo utrudnione i będzie wymagało dodatkowych działań ze strony Studentów.