Akty prawne

Opłaty pobierane od studentów w Politechnice Warszawskiej regulują akty prawne dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej.

Zarządzenie nr 80/2021 Rektora PW z dnia 22 września 2021r. 
Zarządzenie nr 80/2021 Rektora PW z dn. 22 września 2021r., w sprawie dochodzenia zapłaty należności z tytułu opłat za usługi edukacyjne 

Zarządzenie nr 9/2021 Rektora PW z dnia 3 lutego 2021r. 
Zarządzenie nr 9/2021 Rektora PW z dn. 3 lutego 2021r., w sprawie pobierania opłat za usługi edukacyjne

Decyzja Dziekana WIChiP nr 31/2021 
Decyzja Dziekana WIChiP PW nr 31/2021 z dnia 15 października 2021r. w sprawie zasad umorzeń płatności za powtarzanie zajęć dydaktycznych przez studentów WIChiP w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 z powodu niezadowalających wyników w nauce.