Zapobieganie zakażeniu SARS-CoV-2

Zasady obowiązujące na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej w okresie zagrożenia epidemiologicznego wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19

Rekomendacje obowiązujące od 29 marca 2022 roku do odwołania.

Podczas wejścia do budynku Wydziału zaleca się zdezynfekowanie dłoni oraz dokonanie zdalnego pomiaru temperatury za pomocą urządzenia stojącego w holu przy wejściu. Osoby, które podczas pomiaru temperatury usłyszą komunikatu o zbyt wysokiej temperaturze ciała, powinny szczególnie zadbać o izolację od innych osób poprzez noszenie maseczki i zachowanie dystansu.

Rekomenduje się zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczki:

  • w pomieszczeniach, gdzie znajduje się duża liczba osób,
  • osobom, u których istnieje uzasadnione ryzyko infekcji, w szczególności podczas występowania kaszlu, kataru, czy podwyższonej temperatury,

Zaleca się również częste mycie i dezynfekcję rąk. Dystrybutory płynu dezynfekującego są rozmieszczone m.in. przy wejściach do sal dydaktycznych i w laboratoriach.

Prosimy o przestrzeganie zaleceń i zasad obowiązujących w Uczelni:

Informacje o funkcjonowaniu PW w czasie pandemii w serwisie głównym Uczelni

Zarządzenie nr 110/2021 Rektora PW z dnia 18 listopada 2021 r. ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 25/2022 z dnia 29 marca 2022 r.

Numery telefonów alarmowych:

  • Numer alarmowy: 112
  • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie: 22 620 90 01(06)
  • Infolinia NFZ: 800 190 590
  • Portiernia WIChiP PW: 22 234 6312
  • Straż Akademicka PW: 22 234 6666