Komisje Wydziałowe

Komisja ds. Dydaktycznych

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Łukasz Makowski, Prodziekan ds. Studiów

Sekretarz Komisji: mgr inż. Nina Borzęcka - przedstawiciel doktorantów

Członkowie:

 • prof. dr hab. Tomasz Ciach
 • prof. dr hab. Paweł Gierycz
 • prof. dr hab. Tomasz Sosnowski
 • prof. dr hab. inż. Ewa Dłuska
 • dr hab. inż. Małgorzata Jaworska, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, prof. uczelni
 • dr inż. Michał Lewak
 • mgr inż. Nina Borzęcka - przedstawicielka doktorantów
 • Michał Włosek - przedstawiciel studentów
 • Jakub Rejdych - przedstawicielka studentów

Komisja ds. Jakości Kształcenia

Przewodniczący: dr hab. inż. Maciej Pilarek, prof. uczelni - Prodziekan ds. Studenckich

Członkowie:

 • dr hab. inż. Robert Cherbański, prof. uczelni 
 • dr inż. Katarzyna Dąbkowska - Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia 
 • dr inż. Katarzyna Jabłczyńska 
 • dr inż. Agnieszka Markowska-Radomska 
 • dr inż. Krzysztof Wojtas
 • mgr inż. Krystian Jędrzejczak - przedstawiciel doktorantów
 • Jakub Rejdych - przedstawiciel studentów

Komisja ds. Rozwoju

Przewodniczący: dr inż. Wojciech Orciuch, Prodziekan ds. Rozwoju

Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach, Kierownik Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej
 • prof. dr hab. inż. Łukasz Makowski, Kierownik Zakładu Intensyfikacji Procesów Przemysłowych
 • dr hab. inż. Robert Cherbański, prof. uczelni, Kierownik Zakładu Kinetyki i Termodynamiki Procesowej
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski, Kierownik Katedry Inżynierii Układów Rozproszonych
 • Maciej Różycki, Kierownik Administracyjny Wydziału
 • mgr inż. Piotr Cendrowski - przedstawiciel doktorantów
 • Uliana Belyaeva - przedstawicielka studentów