Wsparcie

Przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i mobbingowi

Zasady przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i mobbingowi pracowników w Politechnice Warszawskiej opisane są w zarządzeniu nr 27/2022 Rektora PW.

Na naszym Wydziale zadania wydziałowego rzecznika zaufania pełni uczelniany rzecznika zaufania, pani Beata Sławik-Kaczyńska - Kierownik Biura ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Pełnomocnikiem Rektora ds. równego traktowania jest pani dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska z Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne dla pracowników PW zapewnia Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.