Informacje bieżąceSubskrybuj Informacje

Program Ambasadorski Biura Karier PW

Biuro Karier PW ogłasza rekrutację do Programu Ambasadorskiego, który skierowany jest do studentów Politechniki Warszawskiej.
 
 

Nabór do Zespołu Pieśni i Tańca PW

W dniach 4 i 6 października 2016 roku w D.S. Riviera odbędzie się nabór do Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej.

 

Zapisy na zajęcia Wychowania Fizycznego

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu informuje, że zapisy na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej, odbywać się będą drogą elektroniczną w USOS Webie w dniu 22.09.2016 r. w godz. 16.00 - 22.00.

Student loguje się swoimi danymi (hasłem i loginem do USOS Weba).

Studenci, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie o konieczności zwolnienia z zajęć WF muszą dostarczyć je do Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW, w terminie do 31.10.2016 r.

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej odbędzie się w piątek, 30 września 2016 r. o godz. 13.30 w auli AII gmachu wydziału przy ul. Waryńskiego 1.

Zajęcia dydaktyczne semestru zimowego zaczynają się w poniedziałek, 3 października 2016 r.

Zakończenie rekrutacji na studia I stopnia

Rekrutacja na I rok studiów I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa w roku akademickim 2016/2017 została zakończona po I turze kwalifikacji.

Lista osób przyjętych na studia I stopnia w r. a. 2016/2017

Program ATHENS - sesja listopad 2016

29 czerwca 2016 r. rozpoczyna się nabór na wyjazdy studentów w ramach Programu ATHENS. Sesja odbędzie się w dniach 12-19 listopada 2016 r.

Przedłużenie terminu zapisów na studia I stopnia

W związku z ustalonym terminem otrzymania świadectw dojrzałości na dzień 5.07.2016 r. zapisy kandydatów na studia I stopnia zostają przedłużone do 6.07.2016 r.

W środę, 15.06.2016 r. zajęcia za brakujący piątek

Zgodnie z harmonogramem roku akademickiego 2015/2016 zajęcia dydaktyczne w środę, 15.06.2016 roku będą się odbywały zgodnie z planem zajęć w piątek.

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów

Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów inżynierskich i magisterskich odbędzie się w sobotę, 11.06.2016 r. o godzinie 10.00 w audytorium AII. Serdecznie zapraszamy studentów, pracowników, rodziny i przyjaciół absolwentów do uczestniczenia w tym wydarzeniu.

Inżynieria i technologia chemiczna w PW po raz kolejny najlepsza w Polsce

W Rankingu Szkół Wyższych 2016 miesięcznika edukacyjnego Perspektywy w kategorii Inżynieria i technologia chemiczna studia na Politechnice Warszawskiej po raz czwarty z rzędu zostały ocenione jako najlepsze w Polsce. W tej kategorii WIChiP PW został oceniony jako najlepszy wydział prowadzący studia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa.

Strony

WydarzeniaSubskrybuj Wydarzenia

XX Festiwal Nauki na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Szanowni Państwo, to już XX edycja Festiwalu Nauki, jubileuszowa! Po raz kolejny, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW jest współorganizatorem całego wydarzenia. Jak co roku zapraszamy każdego na Spotkania z Inżynierią Chemiczną – serię trzech spotkań w formie wykładów oraz dwie lekcje dla szkół podstawowych i gimnazjów.

Konferencja Odpady 2016

Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić Państwa

na XIII Konferencję DLA MIASTA I ŚRODOWISKA - Problemy Unieszkodliwiania Odpadów.

 

 

 

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów

W sobotę, 11 czerwca 2016 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów inżynierskich i magisterskich absolwentom naszego wydziału. Zdjęcia z wydarzenia dostępne są w galerii.

OsiągnięciaSubskrybuj Osiągnięcia