Informacje bieżące

Wydziałowa Rada Samorządu

Wydziałowa Rada Samorządu (WRS) WIChiP to organ Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej. WRS tworzą przedstawiciele Studentów wybierani w corocznych wyborach. Ich głównym zadaniem jest dbanie o sprawy socjalno-bytowe Studentów. W celu zapewnienia możliwie najlepszej jakości kształcenia, WRS niezależnie opiniuje m. in. plan zajęć dydaktycznych, harmonogram sesji egzaminacyjnych oraz zajęcia dydaktyczne prowadzone w aktualnym semestrze.  Dodatkowo WRS kreuje, organizuje i przeprowadza wydarzenia umożliwiające integrację studentów, czyli szkolenia stacjonarne i wyjazdowe, oraz szereg innych wydarzeń sportowych i kulturalnych, w których bezpośredni udział biorą studenci naszego Wydziału.

Możecie nas znaleźć na stronie WRS IChiP PW na Facebooku!