Dziekan Wydziału

Prodziekani

Prodziekan ds. Ogólnych
Prodziekan ds. Nauki
Prodziekan ds. Nauczania
Prodziekan ds. Studenckich

Kierownicy katedr i zakładów naukowych

Kierownik Zakładu Procesów Rozdzielania

Kierownik Katedry Inżynierii Procesów Zintegrowanych

Kierownik Zakładu Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych

Kierownik Zakładu Kinetyki i Termodynamiki Procesowej

Kierownik Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej

Kierownik studiów doktoranckich

Rada Wydziału

dr inż. Anna Adach

prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga

Członek Rady Naukowej Wydziału

Michał Bień

Andrzej Cecuga

dr hab. inż. Robert Cherbański

Członek Rady Naukowej Wydziału

prof. uczelni dr hab. inż. Tomasz Ciach

Członek Rady Naukowej Wydziału

prof. uczelni dr hab. inż. Ewa Dłuska

Członek Rady Naukowej Wydziału

Zuzanna Dobrochłop

dr hab. inż. Jakub Gac

Członek Rady Naukowej Wydziału

prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz

Członek Rady Naukowej Wydziału

prof. dr hab. inż. Marek Henczka

Członek Rady Naukowej Wydziału

dr hab. inż. Magdalena Jasińska

Członek Rady Naukowej Wydziału

prof. uczelni dr hab. inż. Małgorzata Jaworska

Członek Rady Naukowej Wydziału

Albert Kiciński

prof. dr hab. inż. Andrzej Kołtuniewicz

Członek Rady Naukowej Wydziału

dr hab. inż. Andrzej Krasiński

Członek Rady Naukowej Wydziału

mgr inż. Aleksandra Kuźmińska

dr inż. Michał Lewak

prof. uczelni dr hab. inż. Łukasz Makowski

Członek Rady Naukowej Wydziału

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga

Członek Rady Naukowej Wydziału

prof. uczelni dr hab. inż. Arkadiusz Moskal

Członek Rady Naukowej Wydziału

dr inż. Wojciech Orciuch

Rafał Pater

dr hab. inż. Maciej Pilarek

Członek Rady Naukowej Wydziału

prof. uczelni dr hab. inż. Wioletta Podgórska

Członek Rady Naukowej Wydziału

dr hab. inż. Rafał Przekop

Członek Rady Naukowej Wydziału

dr hab. inż. Antoni Rożeń

Członek Rady Naukowej Wydziału

mgr Maciej Różycki

dr hab. inż. Paweł Sobieszuk

Członek Rady Naukowej Wydziału

prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski

Członek Rady Naukowej Wydziału

Karolina Sowińska

dr hab. inż. Maciej Szwast

Członek Rady Naukowej Wydziału

mgr Jolanta Walicka-Słowikowska

dr inż. Mariusz Zalewski

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych
Pełnomocnik Dziekana ds. sieci i systemów komputerowych
Pełnomocnik Dziekana ds. systemów ogólnouczelnianych i licencji
Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich programów międzynarodowych
Pełnomocnik Dziekana ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewnienia jakości kształcenia
Pełnomocnik Dziekana ds. zamówień publicznych
Pełnomocnik Dziekana ds. ochrony danych osobowych
Pełnomocnik Dziekana ds. promocji Wydziału
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk