Dziekan Wydziału

Prodziekani

Prodziekan ds. Ogólnych
Prodziekan ds. Nauki
Prodziekan ds. Nauczania
Prodziekan ds. Studenckich

Kierownicy katedr i zakładów naukowych

Kierownik Zakładu Procesów Rozdzielania

Kierownik Katedry Inżynierii Procesów Zintegrowanych

Kierownik Zakładu Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych

Kierownik Zakładu Kinetyki i Termodynamiki Procesowej

Kierownik Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej

Kierownik studiów doktoranckich

Rada Wydziału

dr inż. Anna Adach-Maciejewska

Michał Bień

Andrzej Cecuga

prof. uczelni dr hab. inż. Robert Cherbański

prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach

prof. uczelni dr hab. inż. Ewa Dłuska

Zuzanna Dobrochłop

prof. uczelni dr hab. inż. Jakub Gac

prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz

prof. dr hab. inż. Marek Henczka

prof. uczelni dr hab. inż. Magdalena Jasińska

prof. uczelni dr hab. inż. Małgorzata Jaworska

Albert Kiciński

prof. dr hab. inż. Andrzej Kołtuniewicz

prof. uczelni dr hab. inż. Andrzej Krasiński

mgr inż. Aleksandra Kuźmińska

dr inż. Michał Lewak

prof. uczelni dr hab. inż. Łukasz Makowski

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal

dr inż. Wojciech Orciuch

Rafał Pater

prof. uczelni dr hab. inż. Maciej Pilarek

dr hab. inż. Rafał Przekop

dr hab. inż. Antoni Rożeń

mgr Maciej Różycki

prof. uczelni dr hab. inż. Paweł Sobieszuk

prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski

Karolina Sowińska

prof. uczelni dr hab. inż. Maciej Szwast

mgr Jolanta Walicka-Słowikowska

dr inż. Mariusz Zalewski

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych
Pełnomocnik Dziekana ds. sieci i systemów komputerowych
Pełnomocnik Dziekana ds. systemów ogólnouczelnianych i licencji
Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich programów międzynarodowych
Pełnomocnik Dziekana ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewnienia jakości kształcenia
Pełnomocnik Dziekana ds. zamówień publicznych
Pełnomocnik Dziekana ds. ochrony danych osobowych
Pełnomocnik Dziekana ds. promocji Wydziału
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk