Dziekan Wydziału

Prodziekani

Prodziekan ds. Rozwoju
Prodziekan ds. Nauki
Prodziekan ds. Studiów
Prodziekan ds. Studenckich

Kierownicy katedr i zakładów naukowych

Kierownik Zakładu Procesów Rozdzielania

Kierownik Katedry Inżynierii Procesów Zintegrowanych

Kierownik Zakładu Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych

Kierownik Zakładu Kinetyki i Termodynamiki Procesowej

Kierownik Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej

Kierownik studiów doktoranckich

Rada Wydziału

prof. uczelni dr hab. inż. Robert Cherbański

prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach

dr inż. Katarzyna Dąbkowska-Susfał

prof. uczelni dr hab. inż. Ewa Dłuska

prof. uczelni dr hab. inż. Jakub Gac

prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz

prof. dr hab. inż. Marek Henczka

prof. uczelni dr hab. inż. Magdalena Jasińska

prof. uczelni dr hab. inż. Małgorzata Jaworska

prof. dr hab. inż. Andrzej Kołtuniewicz

prof. uczelni dr hab. inż. Andrzej Krasiński

dr inż. Jan Krzysztoforski

prof. uczelni dr hab. inż. Łukasz Makowski

dr inż. Agnieszka Markowska-Radomska

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal

dr inż. Wojciech Orciuch

prof. uczelni dr hab. inż. Maciej Pilarek

dr hab. inż. Rafał Przekop

dr hab. inż. Antoni Rożeń

mgr Maciej Różycki

prof. uczelni dr hab. inż. Paweł Sobieszuk

prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski

mgr Violetta Styrna

prof. uczelni dr hab. inż. Maciej Szwast

mgr inż. Karol Ulatowski

dr inż. Mariusz Zalewski

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia
Pełnomocnik Dziekana ds. programów międzynarodowych
Pełnomocnik Dziekana ds. ruchu naukowego
Pełnomocnik Dziekana ds. innowacyjnych form kształcenia
Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych
Pełnomocnik Dziekana ds. zamówień publicznych
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk
Pełnomocnik Dziekana ds. informacji i promocji
Pełnomocnik Dziekana ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz działań prewencyjnych
Pełnomocnik Dziekana ds. informatyzacji i sieci komputerowych